O podjetju
Reference
Kontakt
Projektiranje elektroenergetskih naprav

Reference
Elektrodistribucijski objekti
Industrijski, obrtni in drugi objekti
Izobraževalni, vzgojno varstveni in kulturni objekti
Stanovanjski objekti
Gostinstvo, turizem, trgovina in šport
Gradbeni nadzori
 
10kV kompenzacija jalove energije 18,6MVAr-TP Ferosilicij
TDR-Metalurgija d.d.
Rakonstrukcija transformatorske postaje TP 4
TDR-Metalurgija d.d.
Poslovno stanovanjski objekt Miklavèeva I v Mariboru
Cevol s.p.
Elektroobloèna peè 3 MVA v Talilnici korunda
Treibacher schleifmittel d.o.o.
Poslovno stanovanjski objekt Miklavèeva II v Mariboru
Cevol s.p.
Prizidki proizvodne hale Mega-metal 2
Dr. Durjava d.o.o.
Transformatorska postaja TP Megametal 2
Mega-metal d.o.o.
Transformatorska postaja TP Megametal 1
Mega-metal d.o.o.
Pretovorno skladišèe s pisarnami Intereuropa Maribor
Dr. Durjava d.o.o.
Prizidek k avtokleparski delavnici Avtohiša Kolmaniè
Dr. Durjava d.o.o.
Gostinski lokal s sobami Rent-A-Car Roma
Gradbit d.o.o.
Hotel Veter v Rušah
Štajerski inženiring
Obnova elektroinštalacij v tovarni olja GEA
Štajerski inženiring
Poslovno stanovanjski objekt A1 v Rušah
Štajerski inženiring
Hypo banka Velenje
Štajerski inženiring
Elektro Maribor-regalno skladišèe in zbirni center
Štajerski inženiring
Elektroenergetski objekti Elektro Maribor (transformatorske postaje, kablovodi, daljnovodi)
Elektro Maribor
Javni zavod za zašèitno in požarno reševanje Maribor
JZZPR Maribor
Elektro Maribor – nadzorništvo Sladki vrh
Štajerski Inženiring
Namenska najemna stanovanja v Ormožu
Štajerski Inženiring
Vrstne hiše v Ormožu
Štajerski Inženiring
Poslovni objekt Stavbar Gradnje
Štajerski Inženiring
CEZAM Ruše
Štajerski Inženiring
Športna dvorana Campus na Ptuju
Štajerski Inženiring
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – adaptacija laboratorija z nadzidavo II. in III. nadstropja
INKA Zmago Kajba s.p.
Stanovanjski blok v Dornavi
Žiher d.o.o.
Razširitev bencinskega servisa Žiher
Žiher d.o.o.
Kulturni center Hotinja vas
Štajerski inženiring
Veènamenska dvorana Prihova
Štajerski inženiring
Nova polnilna linija v tovarni GEA
GEA d.d.
Dnevno noèni lokal v Mariboru
Štajerski inženiring
Veènamenska športna dvorana Hoèe
Obèina Hoèe – Slivnica
RTP 110/20kV Podvelka
Elektro Maribor d.d.
Razdelilna postaja 20kV Podvelka provizorij
Elektro Maribor d.d.
Zamenjava energetskih transformatorjev 35/20kV v RTP Ljutomer
Elektro Maribor d.d.
Zamenjava energetskega transformatorja 110/10kV v RTP Dobrava
Elektro Maribor d.d.
Obnova elektriènih inštalacij ŠTUK Maribor
ŠOUM
Mladinski dom Strug
Betonica d.o.o.
Objekt za skladišèenje krme KGS Krajnc
Betonica d.o.o.
Preureditev trgovine in dozidava skladišèa avtomobilskih rezervnih delov GMT
Štajerski inženiring d.o.o.
Vrtec Slivnica
Obèina Hoèe – Slivnica
Industrijska hala Galun
DS Galun servis d.o.o.
Zamenjava energetskih transformatorjev 110/10kV v RTP Tezno
Elektro Maribor d.d.
Oprema dveh vodnih 20kV celic v RTP 110/20kV Ruše
Elektro Maribor d.d.
O piškotkih | (c) 2009 Pelen d.o.o. izdelava: Madison Systems d.o.o

Opozorilo

Ta spletna stran za svoje delovanje uporablja "piškotke".
Kaj so piškotki in katere uporabljamo preberite tukaj.
Ali dovolite shranjevanje piškotkov na vaš računalnik?

Vaša izbira se bo shranila na vaš računalnik.